Serbest Kategori Yarışma Kuralları

Amacı Ve Konusu

Bu kategoride takımlar, yarışma temasına uygun kendi tasarlayıp inşa ettikleri projelerini yarışma sırasında sergileyip jüri üyeleri tarafından değerlendirilerek, puanlama sonucunda en yüksek puanı elde etmeye çalışırlar.

            Serbest kategori katılımcıları proje ve fikirlerini, jüri ve katılımcılar karşısında yarışma boyunca sergileyecektir. Her proje için katılımcılara stant verilecektir. Serbest kategoride herhangi bir boyut sınırlaması bulunmamaktadır.

Bu yıl yapılacak serbest kategorideki projelerin “Akıllı teknolojiler” temalı olmalıdır.

Akıllı teknoloji nedir?

            Günümüzde “Akıllı” kelimesi bir pazarlama aracı haline gelmiş durumda. Eğer bir ürün “akıllı” ise, bunun anlamı, kullanıcı için hayatı benzer ürünlere göre daha kolay hale getirmesidir. Bu pazarlama taktiğinin ötesinde “akıllı teknolojileri” doğru tanımlamak önemlidir.

            Peki, “Akıllı Teknoloji” nedir? Bir ürünü akıllı yapan şey aşağıdaki özelliklerden bir ya da bir kaçına sahip olmasıdır:

1.       İnternet bağlantısı,

2.       Yapay zekâ,

3.       Sensörler,

4.       Mobil uygulama,

            Hayatımızda sıradan hale gelen akıllı telefon, saat, televizyon gibi araçların yukardaki özelliklerin çoğuna sahip olduklarına dikkat ediniz. Hayatı kolaylaştıran ve giyilebilir teknolojiler de akıllı teknolojiler olarak düşünülebilir. Örneğin sağlıklı yaşam mobil uygulamaları artık spor ayakkabıları ile haberleşerek ne kadar adım attığımızı daha doğru bir şekilde hesaplayabilmektedir.

 

            Akıllı teknoloji projesi geliştirme aşamaları:

1.       Geliştireceğiniz Akıllı Teknoloji projesi için etrafınızda güncel olarak kullanılan sıradan araç ve gereçlerin bir listesini yapınız.

2.       Bu araç gereçlerin “Akıllı Teknoloji” ile üretilen benzerleri var mı? Araştırınız.

3.       Hangi ürünü “Akıllı Teknoloji” ile insanlar için daha yararlı hale getirebileceğinize takımınız ile birlikte beyin fırtınası yaparak karar veriniz.

4.       Böyle bir çözümün sizden önce geliştirilip geliştirilmediğini araştırınız.

5.       Geliştireceğiniz projenin, “Akıllı Teknoloji” olarak değerlendirilebilmesi için, insan hayatını kolaylaştırdığından ve benzenlerine göre en az aşağıdaki özelliklerden bir  ya da birden fazlasına sahip olduğundan emin olunuz;

a.       İnternete bağlanarak veri gönderebilmesi,

b.       İnternetten veri sorgulayabilmesi,

c.       Yapay zeka yeteneğine sahip olması,

d.       Sensörleri ile çevresini algılayabilmesi,

e.       Mobil uygulama ile kontrol edilebilmesi,

6.       Bir örnek vermek gerekirse, basit bir sensör sayesinde yağmur yağma ihtimaline karşı sizi uyaran şemsiye artık sadece pasif bir araç olmaktan çıkıp “Akıllı Şemsiye” olarak adlandırılabiliyor.

7.       Projenizin çalışan bir prototipini üretiniz. 

Kategori Kuralları

1.       Takımlar öğretmen bir danışman öğretmen (takım koçu) ve 9-16 yaş arası (01.01.2008 – 31.12.2011) en az 2, en fazla 4 öğrenciden oluşur.

2.       Yarışmaya katılacak ekipler genel kurallar çerçevesinde belirlenir. Her yarışmacı ekip yalnızca bir proje ile yarışmaya katılabilir.

3.       İsimlerinin aynı ya da farklı olmasına bakılmaksızın aynı proje ile yarışma başvuru tarihinden önce herhangi bir yarışmada derece almış projeler bu yarışma kategorisine katılamazlar. Bu durumun tespit edilmesi halinde yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun yarışmadan söz konusu projeler yarışmadan eleneceklerdir.

4.       Tüm takımlar ön değerlendirme için proje raporlarını (Ek-1) en geç 20 Mart 2020 tarihine kadar  destek@muradiyerobotik.com e-posta adresine pdf formatında gönderecektir. Bu tarihten sonra gönderilen raporlara sahip robotlar, raporları gönderilmemiş olarak sayılıp yarışmaya dahil edilmezler. Bu konuda yapılan itirazlar kabul edilmeyecektir.

5.       Ön değerlendirme sonucunda final yarışmasına davet edilen yarışmacılar projelerinin 3 boyutlu tasarım modelleri (prototip) oluşturmak ve sergilemek zorundadır.

6.       Proje fikirleri için her takım 70 cm x100 cm ebatlarında proje sunum posteri hazırlayacaktır.

7.       Jüri üyeleri, projeleri sergi alanında biri öğleden ve diğeri öğleden sonra olmak üzere iki kez değerlendirecektir.

8.       Takımlar öğleden önce yapılacak değerlendirmede 5 dk. geçmeyen sunum ile projelerini jüri üyelerine anlatacaktır.  Öğlenden sonraki jüri değerlendirmesinde sunum yapılmayacak, sadece jüri üyeleri soruları yanıtlanacaktır.

9.       Serbest proje kategori jüri üyeleri toplam 3 kişiden oluşacaktır.

10.   Serbest proje kategori robotları/projeleri, jüri üyeleri tarafından aşağıdaki kıstaslar göz önünde bulundurularak toplam yüz (100) puan üzerinden değerlendirilecektir; (Proje Değerlendirme Ek-2)

ü  İnovasyon

ü  Otonomluk

ü  Tasarım (Performans, Maliyet, Basitlik)

ü  Uygulanabilirlik 

ü  Projenin Güncelliği

ü  Sunum Performansı

11.   Jüri değerlendirmesi sonucunda yapılan puanlama ile yarışmanın birinci, ikinci ve üçüncüleri belirlenecektir.

 

 

  Türkiye genelini kapsayan ilk ve orta öğretim okullarında okuyan öğrencilerin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarına ilgisini çekmek ve bu alanlarda çalışmalar yapmalarını teşvik etmek, bilimsel etik ve karşılıklı hoşgörü ortamında işbirliğinin rekabetten daha önemli olduğunu öğretmektir.

  İletişim Bilgileri

  Eryaman Sevgi Koleji, Eryaman Mah. 349.Cad. No:2 Etimesgut /ANKARA

  PHONE

  0(312) 283 63 00 / 01-02

  EMAIL

  destek@muradiyerobotik.com